ALKOHOLFORSKNING

PSYKIATRISK CENTER KØBENHAVN

Fylder alkohol for meget i dit liv?

- og vil du være med til at bidrage til ny viden om alkoholbehandling?

Om alkoholafhængighed

Alkoholafhængighed er en alvorlig og stigmatiserende sygdom, der ofte har et fremadskridende kronisk forløb. Højt indtag af alkohol øger risikoen for mange følgesygedomme. I Danmark består behandlingen hovedsageligt af antabus sammen med samtaleforløb. Der er desværre høj risiko for tilbagefald og der er brug for nye behandlingstiltag. Vi ønsker derfor at undersøge en ny behandlingsform, der kan reducere indtaget af alkohol. 


Om forskningsprojektet The Quantum Trip Trial

Vi har grund til at tro at stoffet psilocybin (udtales silosybin) kan have en positiv effekt på alkoholafhængighed. Vi ønsker at undersøge hvorvidt én enkelt behandling kan reducere indtaget af alkohol i en periode på 12 uger. Derudover vil vi benytte os af hjerneskanningsmetoden magnetisk resonans (MR) til at undersøge de mulige mekanismer, der ligger til grund for en eventuel behandlingseffekt.


Hvad er psilocybin?

Psilocybin er et naturligt forekommende stof i visse svampe i naturen. Stoffet har psykedeliske effekter der varer i 5-6 timer og forsvinder igen. Psilocybin ændrer hjernens måde at opleve på og kan hos nogen give nye indsigter og perspektiver på livet.  

The QUANTUM Trip Trial

Original project title: Can a single administration of psilocybin reduce alcohol intake in patients with alcohol use disorder? A randomized, double-blinded, placebo-controlled 12-week clinical trial.

Godkendt af Videnskabsetisk Komite j.nr. H-20043832, Lægemiddelstyrelsen EudraCT 2020-000829-55, clinicaltrials.gov Identifier NCT04718792

status på projektet (opdateret d. 24 feb. 2023)
Deltagere inkluderet 5%

Vi søger deltagere

Kontakt os idag

…eller læs mere om forsøget i vores deltagerinformation

Overblik over forsøget

FAQ

Er jeg egnet til at deltage?

Du kan muligvis deltage hvis du er mellem 20-70 år, vejer 65-90kg og har haft et overforbrug af alkohol den seneste måned.

Må jeg tage anden medicin?

Du må ikke tage anden medicin mod alkoholafhængighed eksempelvis Antabus, Campral eller lignende mens du deltager i forsøgets 12 uger.

Hvor tit skal jeg møde?​

Forsøget omfatter 8 obligatoriske møder. I vores deltagerinformation kan du læse mere om hvordan møderne fordeler sig over forsøgets 12 uger.

Hvor foregår det?​

Psykiatrisk Center København, Frederiksberg Hospital, Vej 3, Opgang 3. 

Hvor kan jeg få mere viden om forsøget?​

Kontakt Mathias Ebbesen Jensen, som er læge, ph.d.-studerende og projektets daglige leder. Eller læs mere i vores deltagerinformation.

INITIATIVTAGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Professor og overlæge Anders Fink-Jensen og læge og ph.d.-studerende Mathias Ebbesen Jensen fra Psykiatrisk Center København (PCK) har taget initiativ til forsøget. Forsøget udføres i tæt samarbejde med professor og overlæge Gitte Moos Knudsen og lektor og psykolog Dea Siggaard Stenbæk fra Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU). Herudover tæller forskningsgruppen professor i biostatistik Claus Thorn Ekstrøm fra Institut for Folkesundhed.

PCK har erfaring med både kliniske og prækliniske (dyreforsøg) forskningsprojekter vedrørende alkoholafhængighed. Senest har vi undersøgt effekten af et sukkersygemiddel (GLP-1) på personer med alkoholafhængighed i en periode på 26 uger. Forsøget er afsluttet og vi er i gang med at analysere resultaterne. NRU var også samarbejdspartner på dette projekt.

NRU har stor erfaring med billeddannede undersøgelser af hjernen og har unik erfaring med forskning i effekten af stoffet psilocybin på mennesker.

TAK TIL

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden med 2.800.000 DKK og af Ivan Nielsen Fonden med 50.000 DKK samt Lundbeck Fonden med 140.000 DKK. Non-profit organisationen Usona Institute levere psilocybinen. Hverken støttegivere eller forskningsgruppen har økonomiske interesser i udførelsen eller resultaterne af projektet.